Efternamnet Augrell


Snabbfakta om Augrell


Augrell på rövarspråket: Augogroreloll
Augrell baklänges blir: Llergua

Hur många har Augrell som efternamn?

30 har Augrell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AugrellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest