Efternamnet Augustsson


Snabbfakta om Augustsson


Augustsson på rövarspråket: Augogusostotsossonon
Augustsson baklänges blir: Nosstsugua

Hur många har Augustsson som efternamn?

4 220 har Augustsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AugustssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest