Efternamnet Auinger


Snabbfakta om Auinger


Auinger på rövarspråket: Auinongogeror
Auinger baklänges blir: Regniua

Hur många har Auinger som efternamn?

12 har Auinger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AuingerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest