Efternamnet Aulie


Snabbfakta om Aulie


Aulie på rövarspråket: Aulolie
Aulie baklänges blir: Eilua

Hur många har Aulie som efternamn?

10 har Aulie som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AulieObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest