Efternamnet Auregård


Snabbfakta om Auregård


Auregård på rövarspråket: Auroregogårordod
Auregård baklänges blir: Drågerua

Hur många har Auregård som efternamn?

42 har Auregård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AuregårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest