Efternamnet Aurell


Snabbfakta om Aurell


Aurell på rövarspråket: Auroreloll
Aurell baklänges blir: Llerua

Hur många har Aurell som efternamn?

309 har Aurell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AurellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest