Efternamnet Aurén


Snabbfakta om Aurén


Aurén på rövarspråket: Aurorénon
Aurén baklänges blir: Nérua

Hur många har Aurén som efternamn?

64 har Aurén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AurénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest