Efternamnet Aurich


Snabbfakta om Aurich


Aurich på rövarspråket: Aurorichoch
Aurich baklänges blir: Hcirua

Hur många har Aurich som efternamn?

15 har Aurich som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AurichObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest