Efternamnet Aus


Snabbfakta om Aus


Aus på rövarspråket: Ausos
Aus baklänges blir: Sua

Hur många har Aus som efternamn?

26 har Aus som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest