Efternamnet Ausfelt


Snabbfakta om Ausfelt


Ausfelt på rövarspråket: Ausosfofeloltot
Ausfelt baklänges blir: Tlefsua

Hur många har Ausfelt som efternamn?

17 har Ausfelt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AusfeltObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest