Efternamnet Ausmaa


Snabbfakta om Ausmaa


Ausmaa på rövarspråket: Ausosmomaa
Ausmaa baklänges blir: Aamsua

Hur många har Ausmaa som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet AusmaaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest