Efternamnet Austvik


Snabbfakta om Austvik


Austvik på rövarspråket: Ausostotvovikok
Austvik baklänges blir: Kivtsua

Hur många har Austvik som efternamn?

26 har Austvik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AustvikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest