Efternamnet Aveholt


Snabbfakta om Aveholt


Aveholt på rövarspråket: Avovehohololtot
Aveholt baklänges blir: Tloheva

Hur många har Aveholt som efternamn?

26 har Aveholt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AveholtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest