Efternamnet Avelind


Snabbfakta om Avelind


Avelind på rövarspråket: Avovelolinondod
Avelind baklänges blir: Dnileva

Hur många har Avelind som efternamn?

18 har Avelind som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AvelindObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest