Efternamnet Avellén


Snabbfakta om Avellén


Avellén på rövarspråket: Avovelollénon
Avellén baklänges blir: Nélleva

Hur många har Avellén som efternamn?

10 har Avellén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AvellénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest