Efternamnet Avén


Snabbfakta om Avén


Avén på rövarspråket: Avovénon
Avén baklänges blir: Néva

Hur många har Avén som efternamn?

78 har Avén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AvénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest