Efternamnet Avenhammar


Snabbfakta om Avenhammar


Avenhammar på rövarspråket: Avovenonhohamommaror
Avenhammar baklänges blir: Rammahneva

Hur många har Avenhammar som efternamn?

11 har Avenhammar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AvenhammarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest