Efternamnet Avér


Snabbfakta om Avér


Avér på rövarspråket: Avovéror
Avér baklänges blir: Réva

Hur många har Avér som efternamn?

21 har Avér som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AvérObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest