Efternamnet Averborn


Snabbfakta om Averborn


Averborn på rövarspråket: Avoverorboborornon
Averborn baklänges blir: Nrobreva

Hur många har Averborn som efternamn?

12 har Averborn som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AverbornObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest