Efternamnet Averheim


Snabbfakta om Averheim


Averheim på rövarspråket: Avoverorhoheimom
Averheim baklänges blir: Miehreva

Hur många har Averheim som efternamn?

15 har Averheim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AverheimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest