Efternamnet Averskog


Snabbfakta om Averskog


Averskog på rövarspråket: Avoverorsoskokogog
Averskog baklänges blir: Goksreva

Hur många har Averskog som efternamn?

14 har Averskog som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AverskogObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest