Efternamnet Avesand


Snabbfakta om Avesand


Avesand på rövarspråket: Avovesosanondod
Avesand baklänges blir: Dnaseva

Hur många har Avesand som efternamn?

13 har Avesand som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AvesandObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest