Efternamnet Awed


Snabbfakta om Awed


Awed på rövarspråket: Awowedod
Awed baklänges blir: Dewa

Hur många har Awed som efternamn?

22 har Awed som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AwedObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest