Efternamnet Ax


Snabbfakta om Ax


Ax på rövarspråket: Akoksos
Ax baklänges blir: Xa

Hur många har Ax som efternamn?

704 har Ax som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet AxObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest