Efternamnet Axberg


Snabbfakta om Axberg


Axberg på rövarspråket: Akoksosboberorgog
Axberg baklänges blir: Grebxa

Hur många har Axberg som efternamn?

475 har Axberg som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet AxbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest