Efternamnet Axegård


Snabbfakta om Axegård


Axegård på rövarspråket: Akoksosegogårordod
Axegård baklänges blir: Drågexa

Hur många har Axegård som efternamn?

10 har Axegård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AxegårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest