Efternamnet Axeldal


Snabbfakta om Axeldal


Axeldal på rövarspråket: Akoksoseloldodalol
Axeldal baklänges blir: Ladlexa

Hur många har Axeldal som efternamn?

16 har Axeldal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AxeldalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest