Efternamnet Axelfelt


Snabbfakta om Axelfelt


Axelfelt på rövarspråket: Akoksoselolfofeloltot
Axelfelt baklänges blir: Tleflexa

Hur många har Axelfelt som efternamn?

12 har Axelfelt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AxelfeltObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest