Efternamnet Axelman


Snabbfakta om Axelman


Axelman på rövarspråket: Akoksoselolmomanon
Axelman baklänges blir: Namlexa

Hur många har Axelman som efternamn?

19 har Axelman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AxelmanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest