Efternamnet Axelson


Snabbfakta om Axelson


Axelson på rövarspråket: Akoksoselolsosonon
Axelson baklänges blir: Noslexa

Axelson är ett efternamn som burits av bland andra

 • Anders Axelson (1910?1994), folkpartistisk politiker,
 • Axel Axelson (1854?1892), konstnär
 • Axel von Axelson (1729?17990), underståthållare, friherre
 • Bertil Axelson (1906?1984), språk- och litteraturvetare
 • Hans Axelson (född 1934), entreprenör
 • Henrik Axelson (1856?1925), direktör och politiker
 • Lars Axelson (1918?1977), ingenjör och officer
 • Maximilian Axelson (1823?1884), journalist, lärare och författare
 • Seth Axelson (1882?1964), industriman
 • Severin Axelson (1848?1926), grosshandlare
 • Sigbert Axelson (född 1932), teolog
 • Sten Axelson (1903?1976), viskompositör och musiker
 • Sten-Åke Axelson (1906?1988), dirigent
 • Sture Axelson (1913?1976), författare
 • Victor Axelson (1883-1954), konstnär
Källa: Wikipedia

Hur många har Axelson som efternamn?

311 har Axelson som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet AxelsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest