Efternamnet Axfeldt


Snabbfakta om Axfeldt


Axfeldt på rövarspråket: Akoksosfofeloldodtot
Axfeldt baklänges blir: Tdlefxa

Hur många har Axfeldt som efternamn?

21 har Axfeldt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AxfeldtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest