Efternamnet Ax:Son Johnson


Snabbfakta om Ax:Son Johnson


Ax:Son Johnson på rövarspråket: Akoksos:sosonon jojohohnonsosonon
Ax:Son Johnson baklänges blir: Nosnhoj nos:xa

Hur många har Ax:Son Johnson som efternamn?

14 har Ax:Son Johnson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Ax:Son JohnsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest