Efternamnet Ay


Snabbfakta om Ay


Ay på rövarspråket: Ay
Ay baklänges blir: Ya

Hur många har Ay som efternamn?

186 har Ay som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest