Efternamnet Aydogan


Snabbfakta om Aydogan


Aydogan på rövarspråket: Aydodogoganon
Aydogan baklänges blir: Nagodya

Hur många har Aydogan som efternamn?

178 har Aydogan som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AydoganObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest