Efternamnet Ayres


Snabbfakta om Ayres


Ayres på rövarspråket: Ayroresos
Ayres baklänges blir: Serya

Hur många har Ayres som efternamn?

17 har Ayres som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet AyresObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest