Efternamnet Azar


Snabbfakta om Azar


Azar på rövarspråket: Azozaror
Azar baklänges blir: Raza

Hur många har Azar som efternamn?

274 har Azar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AzarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest