Efternamnet Azeri


Snabbfakta om Azeri


Azeri på rövarspråket: Azozerori
Azeri baklänges blir: Ireza

Hur många har Azeri som efternamn?

18 har Azeri som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet AzeriObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest