Efternamnet Baad


Snabbfakta om Baad


Baad på rövarspråket: Bobaadod
Baad baklänges blir: Daab

Hur många har Baad som efternamn?

29 har Baad som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BaadObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest