Efternamnet Baaj


Snabbfakta om Baaj


Baaj på rövarspråket: Bobaajoj
Baaj baklänges blir: Jaab

Hur många har Baaj som efternamn?

21 har Baaj som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaajObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest