Efternamnet Baalbaki


Snabbfakta om Baalbaki


Baalbaki på rövarspråket: Bobaalolbobakoki
Baalbaki baklänges blir: Ikablaab

Hur många har Baalbaki som efternamn?

111 har Baalbaki som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaalbakiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest