Efternamnet Baar


Snabbfakta om Baar


Baar på rövarspråket: Bobaaror
Baar baklänges blir: Raab

Hur många har Baar som efternamn?

12 har Baar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest