Efternamnet Baardsen


Snabbfakta om Baardsen


Baardsen på rövarspråket: Bobaarordodsosenon
Baardsen baklänges blir: Nesdraab

Hur många har Baardsen som efternamn?

11 har Baardsen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaardsenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest