Efternamnet Baars


Snabbfakta om Baars


Baars på rövarspråket: Bobaarorsos
Baars baklänges blir: Sraab

Hur många har Baars som efternamn?

28 har Baars som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaarsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest