Efternamnet Baatar


Snabbfakta om Baatar


Baatar på rövarspråket: Bobaatotaror
Baatar baklänges blir: Rataab

Hur många har Baatar som efternamn?

30 har Baatar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaatarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest