Efternamnet Baatz


Snabbfakta om Baatz


Baatz på rövarspråket: Bobaatotzoz
Baatz baklänges blir: Ztaab

Hur många har Baatz som efternamn?

62 har Baatz som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BaatzObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest