Efternamnet Babaj


Snabbfakta om Babaj


Babaj på rövarspråket: Bobabobajoj
Babaj baklänges blir: Jabab

Hur många har Babaj som efternamn?

28 har Babaj som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BabajObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest