Efternamnet Baballos


Snabbfakta om Baballos


Baballos på rövarspråket: Bobabobalollosos
Baballos baklänges blir: Sollabab

Hur många har Baballos som efternamn?

19 har Baballos som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaballosObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest