Efternamnet Babiker


Snabbfakta om Babiker


Babiker på rövarspråket: Bobabobikokeror
Babiker baklänges blir: Rekibab

Hur många har Babiker som efternamn?

26 har Babiker som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BabikerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest