Efternamnet Bacchar


Snabbfakta om Bacchar


Bacchar på rövarspråket: Bobacocchocharor
Bacchar baklänges blir: Rahccab

Hur många har Bacchar som efternamn?

11 har Bacchar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaccharObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest