Efternamnet Bacharach


Snabbfakta om Bacharach


Bacharach på rövarspråket: Bobachocharorachoch
Bacharach baklänges blir: Hcarahcab

Hur många har Bacharach som efternamn?

21 har Bacharach som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BacharachObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest